Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 9/2016 – Chọn Ngày Cưới Hỏi Tốt Tháng 9/2016

Chung cư vinhomes d capitale
Tháng 9 năm 2016

Xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2016: có 12 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt và 5 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 9 dưới đây.

Chi tiết ngày tốt tháng 9 năm 2016

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng xem có trong phần “việc tốt trong ngày” không để có độ chính xác cao.

xem ngay cuoi hoi thang 9 2016

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Xấu
Thứ Năm, 01/09
01/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Bính Tuất tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
2
Xấu
Thứ Sáu, 02/09
02/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
3
Rất tốt
Thứ Bảy, 03/09
03/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Tý tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
4
Rất xấu
Chủ Nhật, 04/09
04/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
5
Rất xấu
Thứ Hai, 05/09
05/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Canh Dần tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
6
Rất xấu
Thứ Ba, 06/09
06/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Tân Mão tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Rất xấu
Thứ Tư, 07/09
07/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
8
Xấu
Thứ Năm, 08/09
08/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
9
Tốt
Thứ Sáu, 09/09
09/08/2016 âm lịch – Ngày Tốt
Ngày Giáp Ngọ tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
10
Tốt
Thứ Bảy, 10/09
10/08/2016 âm lịch – Ngày Tốt
Ngày Ất Mùi tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
11
Rất xấu
Chủ Nhật, 11/09
11/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Bính Thân tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
12
Xấu
Thứ Hai, 12/09
12/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Xuất hành
13
Xấu
Thứ Ba, 13/09
13/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
14
Rất xấu
Thứ Tư, 14/09
14/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
15
Rất tốt
Thứ Năm, 15/09
15/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
16
Bình thường
Thứ Sáu, 16/09
16/08/2016 âm lịch – Ngày Bình thường
Ngày Tân Sửu tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Khai trương cửa hàng, Xuất hành
17
Rất tốt
Thứ Bảy, 17/09
17/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Dần tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
18
Rất tốt
Chủ Nhật, 18/09
18/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mão tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
19
Xấu
Thứ Hai, 19/09
19/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Giáp Thìn tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
20
Rất tốt
Thứ Ba, 20/09
20/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Ất Tỵ tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
21
Tốt
Thứ Tư, 21/09
21/08/2016 âm lịch – Ngày Tốt
Ngày Bính Ngọ tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
22
Xấu
Thứ Năm, 22/09
22/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Đinh Mùi tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Rất xấu
Thứ Sáu, 23/09
23/08/2016 âm lịch – Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Thân tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
24
Tốt
Thứ Bảy, 24/09
24/08/2016 âm lịch – Ngày Tốt
Ngày Kỷ Dậu tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
25
Xấu
Chủ Nhật, 25/09
25/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Canh Tuất tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
26
Rất tốt
Thứ Hai, 26/09
26/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Tân Hợi tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
27
Rất tốt
Thứ Ba, 27/09
27/08/2016 âm lịch – Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Tý tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
28
Xấu
Thứ Tư, 28/09
28/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Quý Sửu tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29
Xấu
Thứ Năm, 29/09
29/08/2016 âm lịch – Ngày Xấu
Ngày Giáp Dần tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
30
Tốt
Thứ Sáu, 30/09
30/08/2016 âm lịch – Ngày Tốt
Ngày Ất Mão tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục “Việc tốt trong ngày” có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành – dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
Cho thuê xe cưới KumHo chia sẻ nguồn sưu tầm.

Chung cư Eco Green Tower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *