Xem CSGT Mỹ xử lý trường hợp chống người thi hành công vụ

Chung cư vinhomes d capitale

Trên xe cảnh sát của Mỹ bao giờ cũng có camera để ghi lại các tình huống diễn ra trong mỗi ca trực; hình ảnh không có thể được sử dụng trong các trường hợp người vi phạm khiếu kiện, cho rằng cảnh sát xử lý không đúng quy định.

Chung cư Eco Green Tower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *