Tập đi xe máy – Không nên phanh bằng tường gạch

Nếu muốn tập đi xe máy, dứt khoát phải có người hướng dẫn và luôn luôn kề cận bên bạn, phòng hờ những trường hợp bất trắc. Đôi khi, sự xuất hiện của người hướng dẫn còn làm cho người học lái thêm phần tự tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *