Gây tai nạn, đôi trai gái thản nhiên bỏ mặc nạn nhân

Dù người ngồi sau đã giơ tay báo hiệu rẽ, nhưng người đi xe phía sau ở quá gần nên không thể tránh được; hơn thế nữa, hành động gây tai nạn, rồi thản nhiên bỏ đi là điều không nên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *