Độc đáo ngôi đình cổ thờ 2 vua Đinh – Lê làm thành hoàng

Chung cư vinhomes d capitale

Đình gồm có Tiền đường và Hậu cung, cả hai đều được xây dựng kiểu nhà 5 gian. Tiền đường là nơi tổ chức các cuộc họp của người dân trong làng. Hậu cung là nơi uy nghiêm thờ bài vị 2 vua Đinh – Lê. Theo lịch sử để lại, xưa kia ngôi đình là nơi thường được vua chọn làm nơi thiết triều, bàn bạc việc chính sự. Hậu cung là nơi vua ngự lãm, tiền đường là nơi hai bên quan văn võ chầu.

Chung cư Eco Green Tower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *